Over Montium

LogoZonderMontium[1]


Vereniging Montium is een platform voor studenten en young professionals met interesse in de Koerdische regio en omgeving Midden-Oosten. Door het neerzetten van voornamelijk inhoudelijke activiteiten fungeert Montium als intellectueel platform voor de uitwisseling van kennis en het creëren van nieuwe kennis. Groeiend in haar achterban kenmerkt Montium zich door haar interdisciplinaire karakter en de omarming van diversiteit en duurzaamheid.

De turbulente regio waarin de vereniging zich interesseert, maakt het waarborgen van neutraliteit en het overbruggen van verschillen tot een extra uitdaging. Eén die de vereniging bereidwillig aangaat.

Montium gelooft in de kracht van kennis voor het overbruggen van verschillen. De naam van de vereniging is ontleend uit het Latijn en betekent letterlijk “van de bergen”. Hiermee refereert Montium naar de Koerdische bergachtige regio en het gegeven dat geen berg te hoog is om haar doelen en idealen te realiseren.

Iedereen is welkom bij Montium als lid en/of partner.

Partners
Voor partners betekent dit een platform met jonge, ambitieuze mensen, potentiële stagiaires en werknemers. Steeds meer bedrijven hechten belang aan diversiteit binnen hun bedrijf. Verschillende mensen bieden immers verschillende perspectieven en verfrissende inzichten. Daar Vereniging Montium bij uitstek een thuis is voor verschillende achtergronden, is de vereniging rijk aan diversiteit. De jonge leden zijn ijverig, ambitieus en zeer geschikte stagekandidaten. Bedrijven die waarde hechten aan diversiteit binnen hun organisatie, zijn bij Vereniging Montium aan het juiste adres.