Pictogram Montium

Vereniging Montium

Sinds de oprichting streeft vereniging Montium een duidelijke visie na om een wetenschappelijk platform creëren voor studenten en young professionals met een interesse in het Midden-Oosten en de Koerdische regio in het bijzonder. Onze toegevoegde waarde wordt gecreëerd door nieuwe stappen in de goede richting te zetten: verenigen ongeacht afkomst en het omarmen van diversiteit.

Bij Montium worden studenten en young professionals verenigd door hun deelname aan activiteiten, waarbij interessante onderwerpen op intellectueel niveau aan de kaak worden gesteld. De leden hebben een gemeenschappelijke interesse, waarbij verschillen worden aangemoedigd.

Het Huidige Bestuur

Beleidsplan

Beleidsplan in het kort:

Young professionals en jongeren de mogelijkheden bieden om meer kennis te werven over het Midden- Oosten en Koerdische regio. Ze inspireren om meer te doen met deze regio, maar ook in contact brengen van mensen die deze interesse hebben.

Beleidsplan uitgebreid:

De afgelopen jaren heeft het Midden-Oosten, met name de Koerdische regio, veel in de belangstelling gestaan op het internationaal toneel. Ook binnen Nederland is de interesse in het gebied gegroeid. Dit is het startschot geweest voor een nieuw en politiek neutraal platform met een frisse en moderne blik op de thema’s van het Midden-Oosten. Door middel van allerlei soorten interessante activiteiten wil Vereniging Montium deze complexe en relevante thema’s begrijpelijk maken voor leden en geïnteresseerden. Montium staat als vereniging voor diversiteit en voor een nieuwe generatie aan Nederlandse jongeren die niet bang zijn om met elkaar de discussie aan te gaan. Montium is dan ook een wetenschappelijk platform waar nieuwsgierige studenten en young professionals terecht kunnen voor het beantwoorden van prikkelende vraagstukken. Tevens vormt het een sociale aangelegenheid om de gesprekken luchtig, leuk en vol Nederlandse gezelligheid te houden. Van politieke debatten tot culturele workshops, van informatieve lezingen tot informele bindingsactiviteiten; Montium wil een brug slaan tussen de nieuwe generaties Nederlandse jongeren en hun (wellicht nog onontdekte) interesse in thema’s rondom het Midden-Oosten.

Het is onze missie als vereniging om actuele kwesties in het Midden-Oosten, met name Koerdische kwesties, aan het licht te brengen op een politiek neutrale manier. Montium heeft haar deuren ten alle tijden openstaan voor iedere geïnteresseerde, lid en/of partner, ongeacht politieke voorkeur en mening, etniciteit, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of welk ander vorm van diversiteit dan ook. De vereniging stimuleert de uitwisseling van kennis en het creëren van nieuwe kennis. Alle perspectieven tracht de vereniging te representeren, waardoor Montium een veilige en neutrale omgeving biedt aan haar leden.

Montium vertegenwoordigt:

 • een nieuwe generatie van nieuwsgierige jongeren, die antwoorden zoeken op prikkelende vraagstukken en niet terugdeinzen voor beladen onderwerpen;
 • een generatie, die vragen durft te stellen om een gezonde geest van individu en samenleving te bewerkstelligen;
 • een generatie, die verdeeldheid erkent en dit niet als barrière ziet, maar als verrijking.

Onze motto luidt: “samen verzetten wij bergen” en onze kernwaarden omvatten diversiteit, nieuwsgierigheid en neutraliteit.

Onze doelen:

 • Het creëren en bieden van kennis over de Koerdische taal en cultuur in Nederland vanuit een Nederlands perspectief;
 • Het informeren over en een neutrale discussieplatform bieden voor actualiteiten rondom het Midden-Oosten;
 • Het aanmoedigen van verschillen en diversiteit binnen discussies;
 • Het nemen en bevorderen van initiatieven van Nederlandse jongeren op het gebied van zelfontplooiing en op het gebied van het oplossen van de Koerdische kwesties in Nederland;
 • Het streven naar en het initiëren en/of bevorderen van ontwikkelingsprojecten in de Koerdische regio;
 • Het creëren van een groter begrip ten aanzien van Koerdische kwesties vanuit Nederland.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

 • Het organiseren van verdiepende bijeenkomsten en activiteiten, zoals lezingen, workshops, conferenties en/of excursies;
 • Het organiseren van sociale activiteiten voor haar leden;
 • Samen te werken met andere verenigingen en organisaties ter realisatie van de bovenstaande doelen;
 • Zich te distantiëren van politieke partijen in het Midden-Oosten;
 • Al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Het huidige jaar zal in het teken staan van de volgende punten:

 • Het verder vergroten van ons netwerk: We willen minder energie kwijt zijn aan het organisatieproces van activiteiten om zo te kunnen focussen op de inhoud van activiteiten. Dit is mogelijk door middel van het aangaan van nieuwe partnerschappen en door samen te werken met andere organisaties die een gemeenschappelijke doel nastreven; Medio 2016 zijn wij lid geworden van de Nederlandse Jongeren Raad (NJR). Dit is een eerste stap geweest en we streven naar verdere integratie en samenwerking met andere organisaties.
 • Het bijhouden van databases: We willen onder andere bij gaan houden welke zalen we in het verleden hebben benaderd als potentiele ruimten voor toekomstige evenementen, welke sprekers voor welke onderwerpen benaderd kunnen worden, welke organisaties en bedrijven we kunnen benaderen voor sponsoring van evenementen en de vereniging zelf en we willen bijhouden in welke perioden evenementen het beste georganiseerd kunnen worden voor onze leden die veelal student zijn en tijdens hun studie in rustigere perioden zitten.
 • Duurzaamheid: We willen duurzaamheid bereiken voor de toekomst van de vereniging op twee verschillende manieren. Ten eerste willen wij onze trouwe leden dit jaar in het zonnetje zetten als dank voor hun steun en interesse in Montium door speciaal voor hen cursussen, workshops en uitjes te organiseren waar zij in hun professionele leven ook veel baat bij zullen hebben. Ten tweede willen wij de vormgeving en overdracht van het bestuur efficiënter maken zodat in de toekomst de overgang van een oud bestuur naar een nieuw bestuur nog soepeler verloopt. Dit zal maken dat Montium ten alle tijden zal gedijen.

Ons beloningsbeleid

Montium bestuursleden ontvangen geen loon of vergoeding voor hun werkzaamheden en doen dit eveneens op vrijwillige basis.

Partners

Voor partners betekent dit een platform met jonge, ambitieuze mensen, potentiële stagiaires en werknemers. Steeds meer bedrijven hechten belang aan diversiteit binnen hun bedrijf. Verschillende mensen bieden immers verschillende perspectieven en verfrissende inzichten.

Daar Vereniging Montium bij uitstek een thuis is voor verschillende achtergronden, is de vereniging rijk aan diversiteit. De jonge leden zijn ijverig, ambitieus en zeer geschikte stagekandidaten. Bedrijven die waarde hechten aan diversiteit binnen hun organisatie, zijn bij Vereniging Montium aan het juiste adres.

Sponsoring Informatie

Bijlagen

Naam: Vereniging Montium
RSIN: 8558.24.086
Email-adres: info@montium.nl (als u post wilt verzenden naar een adres, graag eerst even mailen).


Montium Boek
Privacy Policy
Cookies

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?