Privacy Policy

Identiteit

Vereniging Montium
Voor privacy gerelateerde vragen, gebruik dit e-mailadres: privacy@montium.nl

Algemeen

Dit is de privacy policy vanVereniging Montium. Vereniging Montium is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
Vereniging Montium respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens

Vereniging Montium verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact-en invulformulieren op de website zoals bijvoorbeeld het contact formulier. U kunt via de website enkel uw naam en e-mailadres aan Vereniging Montium verstrekken.
Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website aan Vereniging Montium verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van de ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Montium gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en nieuws van Vereniging Montium, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Vereniging Montium bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 5 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Vereniging Montium over u verzamelt. Ook kunt u Vereniging Montium verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: privacy@montium.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?