Lezing: Halabja – Hoe de Nederlandse drang naar handel bijdroeg aan de genocide op de Koerden

Halabja - Montium

Op dit moment ondervindt Europa de gevolgen van wat er speelt in het Midden-Oosten. Je kunt je nooit onttrekken van wat er elders gebeurt. Hoe kunnen we echter voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt en grote rampen niet pas gesignaleerd worden wanneer het al te laat is?

Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? Wat was de rol van Nederland bij de gifgasaanvallen op het Koerdische Halabja in 1988, tijdens de oorlog tussen Iran en Irak? Hoe heeft die ramp zich kunnen voltrekken en hoe had dit voorkomen kunnen worden?

– 16 MAART 1988-
Hoe de Nederlandse drang naar handel bijdroeg aan de genocide op de Koerden.

Frits Bolkestein, MelChemie Holland BV of Frans van Anraat. Namen die je wel eens gehoord hebt, maar misschien nooit hebt geassocieerd met de grootste gifgasaanval op een burgerdoel ooit. Een zwarte bladzijde uit de Nederlandse handelsgeschiedenis.

Volgens het rapport van Stichting Stop Wapenhandel uit 2007 heeft een aantal Nederlandse bedrijven onder aanmoediging van het Ministerie van Economische Zaken willens en wetens chemicaliën geleverd aan Irak, waarbij duidelijk was dat deze niet voor civiele doeleinden gebruikt zouden worden. Naar schatting stierven er vijfduizend mensen direct tijdens de aanval en nog eens vijfduizend burgers overleden later door opgelopen complicaties.

Op deze avond zal een drietal gastsprekers stilstaan bij deze gebeurtenis in relatie tot de betrokkenheid van Nederland. Daarnaast zal er een foto-exhibitie plaatsvinden met niet eerder vertoonde foto’s van de regio tijdens en na de aanval. Ook zal er tijdens de lezing de korte film ‘1001 Apples’ worden getoond.

Sprekers:
– Kees Schaepman
Topjournalist, voormalig eindredacteur VPRO en oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten.
Schaepman was een van de eerste Westerse journalisten ter plekke na de aanval. Zijn reportages en beeldmateriaal hebben de kwestie goed op de kaart gezet in het Westen.

– Dr. Lana Ali
In het dagelijkse leven arts en daarnaast slachtoffer van de aanval op Halabja. Heeft als kind de aanval meegemaakt en zij zal vanuit een persoonlijk oogpunt de gebeurtenissen benaderen.

– Stichting Stop Wapenhandel: Wendela de Vries
Stichting Stop Wapenhandel heeft in 2007 een rapport gepubliceerd over de betrokkenheid van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven bij het verstrekken van chemicaliën aan Irak in de jaren ’80.