From Ashes to Phoenix: FGM in Kurdistan

-English below-

Vereniging Montium vindt het erg belangrijk om stil te staan bij de rechten van de vrouw en haar positie in de maatschappij. Op 27 februari vindt hierom het volgende evenement alweer plaats in het hart van Den Haag, namelijk Leiden University College. Dit evenement zal zich richten op Female Genital Mutilation (FGM), specifiek in de Kurdistan Regional Government (KRG, ofwel Koerdistan Regionale Overheid) in Irak en de Koerdische gemeenschap.

Wat is FGM? Wat voor maatregelen zijn er genomen, vanuit de KRG en/of organisaties, om dit te stoppen? Hoe dicht zijn we bij het uitroeien van deze praktijken in de Koerdische gemeenschap? Wat voor effect heeft dit op het leven van een persoon? Onze getalenteerde sprekers zullen deze belangrijke, maar ook gevoelige vragen beantwoorden.

Twijfel niet, of word niet te somber, ze zullen ook hun tips met ons delen over hoe wij kunnen helpen. Zoals gewoonlijk belooft het een zeer informatieve avond te worden, vol nieuwe inzichten. Wij moedigen alle mannen en vrouwen van alle leeftijden aan om met een open mind de lezing bij te wonen. Samen kunnen we zorgen voor een betere toekomst. Dus vergeet niet zo snel mogelijk hieronder een ticket te kopen!

We kunnen niet wachten om jullie daar te zien!

Inloop: 18:20 – 18:50

Start programma: 19:00.

Het adres is: Anna van Buerenplein 301, 2595 DG, Den Haag


Women’s rights and a woman’s position in society are issues that Vereniging Montium considers to be very important to reflect on and think about. On the 27th of February our next event will take place in the heart of the Hague, at Leiden University College. This event will focus on female genital mutilation (FGM), specifically in the Kurdistan Regional Government in Iraq within the Kurdish community.

We will ask question such as what is FGM? What have the Kurdistan Regional Government and organizations done to stop this practice? How close are we to eradicating this practice in the Kurdish community and how does this practice affect the life of a survivor? Our talented speakers will answer these important but also sensitive questions.

Don’t hesitate to come, and don’t get too upset, they will also share tips with us what we can do to help. We hope that this will be an eye opening and educating event, with all kinds of new insights. We encourage all men and women of all ages to participate in the event with an open mind. Together we can make a better future happen. So don’t forget to buy a ticket below!

We can’t wait to see you there!

Registration: 18:20 – 19:50

Start program: 19:00

Adres: Anna van Buerenplein 301, 2595 DG, Den Haag