Algemene Ledenvergadering 2018

Op maandag 3 september om 19:30 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hierbij zullen de samengestelde commissies en bestuursleden worden geïnstalleerd om verantwoording af te leggen. Ook zal op deze avond de officiële bestuurswissel plaatsvinden. Na de ALV gaat de Montium-borrel van start. Tijdens de borrel is er gelegenheid om de nieuwe bestuursleden in levende lijve te komen ontmoeten.
 
Wij heten jullie allen welkom!
locatie: Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht.