Sponsorwerving & Financiën Commissie

Een gezond financieel beleid is belangrijk voor het duurzame bestaan van Vereniging Montium . Samen met commissieleden Dîlan Ata en Pruscha Rasul gaat bestuurslid Yad Tawfiq zich buigen over het werven van fondsen, sponsoren en donateurs binnen de commissie Sponsorwerving & Financiën. De commissieleden zijn verder verantwoordelijk voor het schetsen van een transparant en financieel overzicht voor de leden, sponsoren en diverse stakeholders. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering leggen zij de verantwoording af over het financieel plaatje van Montium.

Met het oog op transparantie, groei en duurzaamheid wordt het een veelbelovend jaar voor de commissie Sponsorwerving & Financiën!

Foto: Dîlan Ata, Yad  Tawfiq en Pruscha Rasul.

Contact: financieel@montium.nl