Sipan Salim

Mijn naam is Sipan Salim. Naast mijn studie Aviation Engineering ben ik al vanaf het begin met veel plezier actief bij vereniging Montium. Dit jaar bekleed ik binnen het bestuur de functie van PR-commissaris. Samen met mijn commissieleden ga ik de uitdaging aan om de interne en externe relaties op te bouwen en te onderhouden.

De kracht van Montium sluit goed aan bij mijn persoonlijke visies en passies. Net als Montium hecht ik waarde aan kennisoverdracht over actuele vraagstukken en het bieden van een podium aan deskundigen. Daarnaast zit de kracht van Montium ook in de integratie van de wetenschap tot de actualiteit en de praktijk. Tot slot hecht zowel Montium als ik waarde aan verbinding, vooral verbinding tussen mensen en binding tussen mensen en kennis.

Dit bestuursjaar stelt mij in de gelegenheid om deze visies en passies te realiseren. Samen met mijn commissieleden heb ik er ontzettend veel zin in en hoop veel nieuwe gezichten te zien bij evenementen.