Financiële Commissie

De Financiële Comissie is verantwoordelijk voor een gezonde boekhouding. Dit is voor het duurzame bestaan van Montium van groot belang. Transparantie met betrekking tot de in- en uitgaven speelt hierbij een vitale rol. De commissie legt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording af met betrekking tot de jaarrekening. Dit jaar nemen Ilayda Özyildiz, Shwan Abdullah en Yad Tawfiq deze taken op zich. Een van de belangrijke taken van de commissie is het opstellen van de begroting. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de commissies, die hun begrotingen ter goedkeuring aan de Financiële Commissie presenteren. Daarnaast beheert de commissie het geld, door onder meer het innen van de contributies van leden, het doen van transacties en het geven van toestemming aan commissies voor het uitgeven van geld. Ten slotte worden, in samenwerking met de PR Commissie, fondsen en sponsoren geworven.